Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Termin składania Purchaser Status
1. Zakup i dostawa meteriałów budowlanych , stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko 2019-12-10 12:16 2019-12-17 13:00 Centrum Integracji Społecznej
2. Zrządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Kłodzko 2019-12-12 14:35 2019-12-19 13:00 GMINA KŁODZKO
3. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 4 2019-12-10 15:22 2019-12-13 13:00 GMINA KŁODZKO
4. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 3 2019-12-10 15:19 2019-12-13 13:00 GMINA KŁODZKO
5. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 2 2019-12-10 15:16 2019-12-13 13:00 GMINA KŁODZKO
6. Zakup materiałów dla przyłącza kanalizacji deszczowej w Wojborzu dz. 610 2019-12-10 12:45 2019-12-16 13:00 GMINA KŁODZKO
7. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 1 2019-12-10 14:07 2019-12-13 13:00 GMINA KŁODZKO
8. Zbieranie, transport i unieszkodliwanie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich częśći z terenu Gminy Kłodzko 2019-12-09 14:17 2019-12-09 15:02 GMINA KŁODZKO
9. Zapewnienie opieki weterynaryjnej 2019-12-09 14:11 2019-12-09 15:02 GMINA KŁODZKO
10. Zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom z terenu Gminy Kłodzko 2019-12-09 14:04 2019-12-09 15:02 GMINA KŁODZKO
11. Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców Gminy Kłodzko 2019-12-09 13:55 2019-12-09 14:59 GMINA KŁODZKO
12. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod.-kan. do poszczególnych budynków w Żelaźnie, Starym Wielisławiu, Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kłodzkich 2019-12-06 15:31 2019-12-10 14:00 GMINA KŁODZKO
13. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 1 2019-12-04 12:03 2019-12-06 14:00 GMINA KŁODZKO
14. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 4 2019-12-04 12:25 2019-12-06 14:00 GMINA KŁODZKO
15. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 3 2019-12-04 12:22 2019-12-06 14:00 GMINA KŁODZKO
16. Usługa z zakresu zimowego utrzymania dróg Gminy Kłodzko w rejonie 2 2019-12-04 12:18 2019-12-06 14:00 GMINA KŁODZKO
17. Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 000 000,00 zł (słownie: zł: dwa miliony). 2019-11-28 14:47 2019-12-10 12:00 GMINA KŁODZKO
18. Zakup i dostawa meteriałów budowlanych , stolarki okiennej i drzwiowej ,wykonanie instalacji elektrycznej i internetowej dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kłodzko 2019-12-02 11:33 2019-12-09 10:00 Centrum Integracji Społecznej
19. Wymiana kanalizacji sanitarnej na terenie szkoły podstawowej w Krosnowicach 2019-11-28 08:16 2019-12-05 09:00 GMINA KŁODZKO
20. Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko w Kłodzku i w Dziennym Domu ,, Aktywny Senior” w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-22 11:28 2019-12-06 12:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
21. Zmiana sposobu użytkowania lokalu po Gabinecie Dentystycznym na lokal mieszkalny ul. Kłodzka 65 w Ołdrzychowicach 2019-11-22 10:56 2019-11-29 11:00 GMINA KŁODZKO
22. Zrządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Kłodzko 2019-11-15 13:55 2019-11-29 12:00 GMINA KŁODZKO
23. Bankowa obsługa budżetu Gminy Kłodzko i gminnych jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. 2019-11-14 11:46 2019-11-29 12:00 GMINA KŁODZKO
24. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Stary Wielisław 2019-11-14 09:06 2019-11-26 09:00 GMINA KŁODZKO
25. Wyżywienie w Dziennym domu ,, Aktywny Senior" w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-06 12:51 2019-11-27 13:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
26. Materiały biurowe i środki czystości dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko oraz Dziennego Domu ,, Aktywny Senior" w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-12 14:33 2019-12-03 14:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
27. Usługa dowozu mieszkańców do Dziennego Domu w Jaszkowej Górnej 71 2019-11-08 13:51 2019-11-29 14:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
28. Wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Kłodzko 2019-11-07 15:57 2019-11-15 12:00 GMINA KŁODZKO
29. Realizacja programu rządowego ,,Posiłek w domu i w szkole" 2019-11-06 13:58 2019-11-27 14:00 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko
30. ROS.271.1.2019. Zakup i dostawa 16 ton węgla kamiennego w okresie grzewczym 2019/2020 do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie 2019-11-05 13:43 2019-11-12 15:30 GMINA KŁODZKO
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne